هیئت شهدای گمنام شهرکرد ***مسجد صاحب الزمان (عج) شهرکرد

هیئت شهدای گمنام شهرکرد *** محرم 1436 - ساخت و آماده سازی خیمه گاه


با عرض سلام .

خدارا شکر که در پناه حسینیم ...

خیمه گاه شهدای گمنام دهه اول ماه محرم در خیابان اقبال لاهوری  .

 


نویسنده : خادم حضرت زهرا
تاریخ : سه شنبه چهارم آذر 1393
زمان : 23:26
هیئت شهدای گمنام شهرکرد *** محرم 1436 - سری 5


http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2853%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2854%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2855%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2856%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2857%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2858%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2859%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%286%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2860%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2861%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2862%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%287%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%288%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%289%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2853%29.JPG

 

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%289%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%288%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%287%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2862%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2861%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2860%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%286%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2859%29.JPG

 


نویسنده : خادم حضرت زهرا
تاریخ : سه شنبه چهارم آذر 1393
زمان : 23:3
هیئت شهدای گمنام شهرکرد *** محرم 1436 - سری 4


http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2839%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2840%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2838%29.JPG

 

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2837%29.JPG

 

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2836%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2835%29.JPG

 

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2834%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2841%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2842%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2842%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2852%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2851%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2850%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%285%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2849%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2848%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2847%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2846%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2845%29.JPG

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2844%29.JPG

 

http://jmsjms.persiangig.com/moharam1436/Shohadaye0-gomnam1436%20%2843%29.JPG


نویسنده : خادم حضرت زهرا
تاریخ : سه شنبه چهارم آذر 1393
زمان : 22:54


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.